kilogram per second kg s-1
kilogram per minute kg min-1
kilogram per hour kg hr-1
gram per second g s-1
gram per minute g min-1
gram per hour g hr-1
pound per second lb s-1
pound per minute lb min-1
pound per hour lb h-1
ton (long UK) per hour tn h-1
ton (short US) per hour tn h-1
tonne per hour t h-1